(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai thí điểm tuyến xe 2 tầng (City Tour) phục vụ phát triển du lịch./.