Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với thách thức, ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam vẫn có những bước phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò của mình./.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.