Trong năm 2013, tổng số người di cư chiếm 3,2% dân số trên toàn thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia có số người di cư đến nhiều nhất với 45,8 triệu người./.