[Infographics] Hoang Van Thu - lanh dao tien boi tieu bieu cua Dang hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn).

Ngày 4/11/2019 là ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909-2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí đã hoạt động sôi nổi từ thời kỳ vận động thành lập Đảng và thời kỳ Đảng lãnh đạo chuẩn bị lực lượng, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Đồng chí là tấm gương về ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh của người cộng sản để thực hiện những mục tiêu cao cả của Đảng, của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)