Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm, có 183,3 triệu người sử dụng cần sa trên toàn thế giới, trong đó tập trung nhiều nhất ở các nước Iceland, Mỹ, Nigeria, Canada và Pháp./.