(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong 18 năm qua đã có hơn 20.000 người đào tẩu khỏi Triều Tiên, những người này được Hàn Quốc nhờ nước thứ 3 hỗ trợ bảo vệ với tư cách người tị nạn trước khi đến Seoul.