Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Chín ước đạt hơn 813 nghìn lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung 9 tháng ước đạt khoảng 7.265 nghìn lượt khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2015./.