Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Một khi Anh áp dụng điều khoản này, họ sẽ khởi động quá trình đàm phán để ra khỏi Liên minh châu Âu./.