Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc./.