Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Nhiều nước trên thế giới không có quy định tước quyền công dân của cá nhân trong khi một số nước khác cho phép tước quốc tịch của bất kỳ ai nếu có những vi phạm nhất định./.