(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Là hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn, sau 5 năm tổ chức, Tháng Công nhân đã trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân, người lao động trên cả nước./.