[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 2(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 3(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Vượt qua những trở ngại do hoàn cảnh, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở càng được tiến hành cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, với quyết tâm hoàn thành đại hội cấp cơ sở theo lộ trình đã định./.
(Vietnam+)