Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước vẫn là mục tiêu đặt lên hàng đầu tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII./.