Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017./.