(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Nhu cầu giáo viên trong năm năm tới, từ năm học 2021-2022, khi lứa sinh viên sư phạm tuyển năm 2018 tốt nghiệp, của 63 tỉnh thành là 59.000 giáo viên.

Số lượng này bao gồm cả nhu cầu giáo viên mới và thay thế giáo viên về hưu./.