(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bắt đầu từ năm 1948, dưới hình thức các phái bộ, để bảo đảm hòa bình tại các khu vực có xung đột đã chấm dứt hoặc đã có thỏa thuận hòa bình.

Hiện 125 nước, trong đó có Việt Nam, đang đóng góp lực lượng cho các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.