Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Việt Nam hiện có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó có khoảng 4 triệu người trong độ tuổi lao động.

Người khuyết tật đang gặp nhiều khó khăn hơn so với người không khuyết tật về tiếp cận giáo dục, việc làm, hôn nhân và điều kiện sống./.