Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo kết quả khảo sát mới đây, người dân Mỹ đánh giá y tế là vấn đề nhức nhối nhất và chi phí bảo hiểm y tế khiến họ lo lắng./.