Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Mặc dù đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm chuyển giao quyền kiểm soát, điều hành doanh nghiệp cho hai con trai, ông Donald Trump vẫn đối mặt với nguy cơ "xung đột lợi ích" sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, bởi trên thực tế, ông Trump vẫn là chủ sở hữu cuối cùng của toàn bộ đế chế kinh doanh mà ông gây dựng từ lâu./.