(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ năm 2011 đến nay, những sự cố liên quan đến thủy điện xảy ra khá thường xuyên ở Việt Nam, gây thiệt hại lớn về người và tài sản./.