(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Cách đây 70 năm, những cánh quân của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đã tiến vào Berlin, giải thoát châu Âu và thế giới khỏi ách Phátxít, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại./.