(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Bão Katrina tấn công nước Mỹ năm 2005 và là cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất và thiệt hại nhân mạng nhiều thứ năm trong lịch sử nước này./.