Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Women of Algiers, Reclining Nude, Three Studies of Lucian Freud, Man Pointing và The Scream... là những bức họa đắt nhất tại các cuộc đấu giá./.