(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kể từ khi ra đời vào ngày 28/8/1945, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.