Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Dự thảo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Giáo dục được lấy ý kiến rộng rãi đến 16/1/2018 có nhiều điểm mới, theo đó, thay đổi quan trọng nhất so với hiện nay là chế độ tiền lương của giáo viên./.