Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Chính phủ giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện cấp thị thực điện tử (electronic visa/e-visa), bắt đầu từ 1/1/2017.

Đây là một bước cải tiến nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với du khách./.