Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ trước tới nay, Roaming (chuyển vùng quốc tế) luôn được coi là một dịch vụ xa xỉ trong suy nghĩ của những người sử dụng dịch vụ viễn thông, dẫn đến nhiều khách hàng còn ngần ngại khi sử dụng.

Viettel Roaming đã cho ra đời những tiện ích không chỉ giúp “bình dân hóa” dịch vụ mà còn hỗ trợ khách hàng sử dụng một cách tiết kiệm và thông minh./.