Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Tính từ tháng 1/2013 đến 12/2014, Ấn Độ đã xảy ra tổng cộng 35 sự cố liên quan đến SU-30MKI./.