(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Việt Nam có nhiều ngày Tết cố truyền. Trong đó, bên cạnh Tết Nguyên Đán (Tết lớn nhất nên còn gọi là Tết Cả), còn có Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh./.