(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Một trong những nhiệm vụ chính của Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ là tác động tới các điều kiện tiền tệ và tín dụng nhằm đảm bảo việc làm tối đa, ổn định giá và điều hòa các mức lãi suất dài hạn./.