(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Giống như trước kia, đa số người da đen (13% dân số) được dự đoán bầu cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay và đa số người da trắng theo đạo Tin lành (19%) sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Nhưng lần này, một số nhóm khác cũng sẽ có vai trò quyết định./.