Năm 2017, nước Anh sẽ phải kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon; đối mặt với việc các ngân hàng lớn rút khỏi nước này và người dân Anh bắt đầu cảm nhận được tác động tiêu cực của Brexit./.