(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Với 89,45/100 điểm, Quảng Ninh đã xuất sắc vượt lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017./.