[Infographics] Phat trien kinh te-xa hoi vung dan toc thieu so hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)