(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2016, điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia có số lượng bài thi đạt điểm 9-10 thấp hơn nhiều và tỷ lệ thí sinh bị điểm liệt đã giảm so với năm 2015./.