(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

70 năm qua, kể từ khi Bác Hồ phát động phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa,” Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới chính sách người có công, coi đây là một trong những chính sách quan trọng, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và chính xác./.