(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, trong những năm qua, Việt Nam và Belarus luôn khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước, nhằm mục tiêu tiến tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược./.