Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960.

Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển./.