(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng; Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam./.