(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kết quả chỉ số PAPI 2017 tổng hợp cho thấy 16 tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất; 16 tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm trung bình thấp và 16 tỉnh/thành phố thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất./.