[Infographics] Quang Ninh day manh dau tu xay dung nong thon moi hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Quảng Ninh bước vào xây dựng nông thôn mới năm 2009 với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 26 xã đạt trên 75% tiêu chí (chiếm 20,8% số đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới).

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã bố trí ngân sách 2.674 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; trong đó có việc hỗ trợ, đầu tư mạnh cho kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc có thị xã Đông Triều đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; xã Việt Dân (thị xã Đông Triều) là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên cả nước.

Toàn tỉnh có 89/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 7/13 huyện thị được công nhận địa phương cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới..

Tỉnh đã đặt mục tiêu năm 2023 hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 50 xã trong đó là xã nông thôn mới nâng cao, 25% xã trong đó là xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Thanh Trà (Vietnam+)