Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

MCR-1 là một gen đột biến được tìm thấy trong một số vi khuẩn, có thể kháng mọi loại thuốc kháng sinh, kể cả những kháng sinh thuộc dạng “cứu cánh cuối cùng” như Colistin./.