(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Gần 1.000 người đã thương vong khi sóng thần ập vào các bờ biển xung quanh Eo biển Sunda trong tối ngày 22/12./.