Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong năm 2014, tầng lớp siêu giàu đã tăng 5% ở Mỹ Latinh, khu vực bất bình đẳng cao nhất thế giới./.