(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018 là "Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững"./.