(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ ngày 1/7/2017, Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị chính thức có hiệu lực./.