(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ năm học 2016-2017, cả nước có 14 trường đại học triển khai thí điểm tự chủ tài chính. ​Mức trần đóng học phí đại học ở các cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính cao hơn nhiều so với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa áp dụng chính sách này./.