(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn để giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước./.