(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo là một chính sách mạnh mẽ của Chính phủ được đưa ra thực hiện thí điểm với số lượng lớn.

Sau 5 năm thực hiện (2012-2017), Dự án được đánh giá là thành công, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho nhiều địa phương./.