(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Thảm họa thiên tai trong năm 2017 diễn ra ở mọi châu lục trên thế giới để lại hậu quả nặng nề về người và vật chất với con số thiệt hại 330 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2016.